نوشته‌ها

دستگیره کارتی درب

قفل کارتی درب ( دستگیره کارتی درب )

قفل کارتی درب ( دستگیره کارتی درب ) محصولی است کـه بـر روی انواع درب های ورودی ساختمان به منظور دسترسی سریع و آسان به قـفل ، افزایش امنیت  ، زیبایـی و قفل کردن درب نصب می گردد. سیستم های متنوع امنیتی بکار رفته در این قفل آرامش و امنیت هر چه بیشت…