نوشته‌ها

قفل دیجیتال اکسس کنترل

قفل دیجیتال اکسس کنترل

قفل دیجیتال اکسس کنترل امروزه جهت بازکردن انواع درب ها، از قفل دیجیتال اکسس کنترل استفاده می شود. در واقع قفل های مکانیکی جای خود را به قفل هایی با ظاهر متفاوت و مکانیزم الکترونیکی داده اند. این نوع قفل دیجیتال درب که با نام قفل دیجیتا…