شافت قفل دیجیتال

شافت قفل هوشمند

وظیفه شافت قفل دیجیتال اتصال بین دستگیره داخلی و بیرونی به مغزی قفل می‌باشد که با جا به جا کردن دستگیره، مغزی قفل به وسیله شافت درگیر می‌شود.
اندازه شافت‌ها از 4cm تا 13cm باتوجه به ضخامت درب قابل تغییر می‌باشد.