نوشته‌ها

امنیت دستگیره دیجیتال

دستگیره دیجیتال به عنوان یک محصول تکنولوژیکی ایمن تر از دستگیره های معمولی هستند. دستگیره های دیجیتال با هدف از بین بردن نقاط ضعف قفل های معمولی یا مکانیکی وارد بازار ایران شدند. این محصول امنیتی با فناوری های مختلف قفل به بازار عرضه می شود …